Hoydalky kohannya
Ціна 25 грн

Release year: 2014

 

1. Zіron'ka moja
2. Gojdalki
3. Mamine pobachennja
4. Sobі sam
5. Proshhaj
6. Zima
7. Mnogaja lіta
8. Djad'ko Josip
9. Yarmarok v Sorochintsyah
10. Bіlja rіchki bіlja brodu
11. Charochka
12. Hutirets
13. Beautiful life
14. Mamyna pisnya
15. Blagoslovenne Ternopillya - bonus
16. Natali - bonus
17. Natali- phonogram minus
18. Dyadko Yosip- phonogram minus
19. Charochka- phonogram minus